Zásobovací plošina školní kuchyně

Pro školní kuchyni v Základní škola nám. Curieových v Praze 1 jsme dodali a namontovali dvounůžkovou plošinu TMD 1500.

Protože je plošina umístěna ve sklepě školy a přístupové cesty do sklepa jsou velmi stísněné, museli jsme plošinu celou rozebrat, po částech do sklepa donést a tam opět smontovat.

Plošina slouží k zásobování kuchyně.

Návrat18.11.2013